E-kurs
“Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Celem e-kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z późniejszymi zmianami).

E-kurs
“Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych”

Kurs poświęcony jest omówieniu metodyki sporządzania audytów energetycznych dla domów jednorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów programu “Czyste Powietrze”.
Kierowany jest przede wszystkim do osób, które planują wejść do zawodu audytora energetycznego, a także dla audytorów, którzy chcą odświeżyć i uporządkować swoją wiedzę związaną z audytem energetycznym budynków jednorodzinnych.

E-kurs
“Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu

Kurs daje zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych możliwość uzupełnienia wiedzy o wpływie budownictwa na zmiany klimatyczne, sposobach jego ograniczania oraz instrumentach finansowych możliwych do wykorzystania podczas realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych.

Koszyk