Aktualny status
Nie zapisany
Cena
500 zł
Rozpocznij

E-kurs „Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych

Kurs poświęcony jest omówieniu metodyki sporządzania audytów energetycznych dla domów jednorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów programu „Czyste Powietrze”. W trakcie kursu dowiesz się, jak wykonać audyt energetyczny zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego, jak planować i oceniać prace termomodernizacyjne, jak wskazać optymalny zakres termomodernizacji oraz jakie są wymogi programu „Czyste Powietrze” w tym zakresie.

Program kursu składa się z 5 modułów tematycznych, gdzie każdy składa się z osobnych lekcji

Moduł 1 – Audyt energetyczny
Audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze”, prowadząca Anna Wierzchołowska-Dziedzic
Audyt energetyczny – normy prawne, prowadzący Marcin Dłużewski
Moduł 2 – Stan istniejący budynku przed modernizacją
Wizja lokalna i Informacje o budynku, prowadzący Piotr Krysik i Hanna Pilzak
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło, prowadząca Hanna Pilzak
Moduł 3 – Analiza możliwych usprawnień
Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, prowadzący Piotr Krysik
Modernizacja systemu wentylacji, prowadząca Beata Wasiołkowska
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, prowadzący Michał Jarosiński
Instalacja c.o. i c.w.u., prowadzący Piotr Krysik
Moduł 4 – Stan budynku po modernizacji, prowadzący Piotr Krysik
Określenie zakresu i efektu prac termomodernizacyjnych
Analiza i interpretacja wyników audytu
Moduł 5 – Przewodnik po programie „Czyste Powietrze”, prowadząca Anna Wierzchołowska-Dziedzic
Przed dokonaniem zakupu rekomendujemy zapoznanie się z pełnym zakresem tematycznym e-kursu.

Adresaci kursu:

Kurs kierujemy przede wszystkim do osób, które planują wejść do zawodu audytora energetycznego, a także dla audytorów, którzy chcą odświeżyć i uporządkować swoją wiedzę związaną z audytem energetycznym budynków jednorodzinnych. Kurs będzie okazją do zdobycia nowej wiedzy również dla osób, które związane są z realizacją prac termomodernizacyjnych realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze” i pracują na co dzień z audytem energetycznym. Kurs przygotowany jest z myślą o osobach, które znają już podstawy obliczeń cieplnych budynku, w tym potrafią sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej i chcą poznać zasady i warsztat pracy audytora energetycznego.

Cel kursu:

Dostarczenie wiedzy osobom wchodzącym do zawodu audytora energetycznego oraz osobom związanym z realizacją prac termomodernizacyjnych domów jednorodzinnych na temat metodyki sporządzania audytów energetycznych realizowanych na potrzeby m.in. programu „Czyste Powietrze”.

Treści kursu poruszają podstawowe zagadnienia prawne oraz techniczne audytu energetycznego, a także zasady finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Kurs jest okazją do wzmocnienia kompetencji w zakresie szacowania efektów energetycznych, ekonomicznych oraz ekologicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wzmocni on kompetencje interesariuszy projektów termomodernizacyjnych poprzez przyswojenie treści merytorycznych prezentowanych podczas kursu i możliwość ich późniejszego wdrożenia w praktyce zawodowej.

Korzyści ze szkolenia:

Przygotowany przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych kurs jest doskonałą okazją do zdobycia lub odświeżenia wiedzy związanej z procedurą i metodyką audytów energetycznych oraz planowaniem i obliczaniem efektów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jeśli rozpoczynasz swoją karierę zawodową związaną z przygotowywaniem audytorów energetycznych lub ich interpretacja sprawia ci trudności i chcesz uporządkować swoją wiedzę, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. 

Szkolenie e-learningowe:

Szkolenie składa się z materiałów podzielonych na 5 modułów tematycznych. Każdy z modułów został podzielony na lekcje, w ramach których prezentowany jest materiał szkoleniowy w postaci filmów (czas trwania wszystkich nagrań to około 12 h). Lekcje uzupełnione są w miarę potrzeb materiałami dodatkowymi. Lekcje lub moduły zakończone są testem wiedzy (z możliwością wielokrotnego podejścia). Szkolenie e-learningowe odpowiada 24 godzinom szkolenia stacjonarnego. Uczestnictwo w kursie i zdanie testów wiedzy potwierdzone zostanie Certyfikatem wydawanym przez Fundację Poszanowania Energii.
Czas dostępu do e-kursu wynosi 60 dni od daty zakupu.

Warunki otrzymania certyfikatu:

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie e-kursu z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdego testu wiedzy.

Cena:

500 zł (w tym 23% VAT), dla członków ZAE z opłaconą składką: 430 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje:
Dostęp przez 60 dni od daty zakupu do materiałów szkoleniowych w formie nagranych wykładów oraz materiałów uzupełniających.
Materiały dydaktyczne obejmujące treści poruszane na nagraniach oraz arkusz obliczeniowy stanowiący szablon audytu energetycznego wykonanego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.
Testy wiedzy z poszczególnych lekcji.
Certyfikat ukończenia kursu po pozytywnym zdaniu testów wiedzy (min. 75% prawidłowych odpowiedzi z każdego testu).
Rekomendujemy realizację kursu przy użyciu komputera stacjonarnego.

Partner wspierający:
Program polecający doradców do przeprowadzenia termomodernizacji:

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt:

Koszyk