Zakres kursu “Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków”

TematykaLiczba godzin
Moduł 1
Aspekty prawne i formalne opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Metodyka sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
2h 20 min.
Moduł 2
Ochrona cieplna budynków
Cechy charakterystyki energetycznej budynków
2h
Moduł 3
Tworzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego w programie Audytor OZC
1h 50 min.
Moduł 4
Tworzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej w programie Audytor OZC
1h 30 min.
Razem7h 40 min.

wersja v1, obowiązuje od 05.04.2024 r.

Koszyk