Zakres kursu “Audytor Energetyczny Budynków Jednorodzinnych”

TematykaLiczba godzin
Audyt energetyczny
Audyt energetyczny w programie “Czyste Powietrze”
Audyt energetyczny – normy prawne
1h 30 min.
Stan istniejący budynku przed modernizacją
Wizja lokalna i Informacje o budynku
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło
3h 35 min.
Analiza możliwych usprawnień
Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Modernizacja systemu wentylacji
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Instalacja c.o. i c.w.u.
4h 10 min.
Stan budynku po modernizacji
Określenie zakresu i efektu prac termomodernizacyjnych
Analiza i interpretacja wyników audytu
2h
Przewodnik po programie “Czyste Powietrze”1h
Razem12h 15 min.

wersja v1, obowiązuje od 28.11.2023 r.

Koszyk