Pliki Excel “Audyt energetyczny i audyt remontowy”

86,70  (w tym VAT)

Czas na pobranie plików wynosi 30 dni od daty zakupu (po pobraniu plików nie ma możliwości zwrotu płatności).
Pliki (stan prawny – grudzień 2022 r.) pomagają audytorom energetycznym sporządzać audyty w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej.

Pliki Excel ułatwiające audytorom energetycznym wykonywanie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej. Pliki uwzględniają zmiany ustawy wprowadzone w grudniu 2022r. W dwóch plikach zawarte są arkusze do sporządzania audytów energetycznych i remontowych.

Arkusze uwzględniają zmiany wprowadzone:

  • aktualizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zawarte w Ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz.U. 2022 poz. 2456)
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz.U. 2022 poz. 2816)

Dla ułatwienia wprowadzania danych arkusze są wypełnione wartościami dla przykładowego budynku.

UWAGA! Arkusze nie są dedykowane programowi “Czyste powietrze”. Plik Excela podsumowujący audyt energetyczny na potrzeby programu “Czyste powietrze” znaleźć można np. pod linkiem.

Koszyk